Björnlandets nationalpark
Flygfoto över Björnlandet nationalpark.Foto: Leif Bygdemark

Om Björnlandets nationalpark

I Åsele lappmark ligger Björnlandet – en storslagen vildmark och en av landets mest värdefulla urskogar.

De vackra gamla tallarna, de hänglavsdraperade gransumpskogarna och de tydliga spåren av skogsbränder gör Björnlandet till både ett levande, dynamiskt ekosystem och ett biologiskt arkiv som visar på dramatiska förlopp i gångna tider.

Björnlandet nationalpark bildades 1991 och består av 2300 hektar skog som skyddats till arv för våra efterkommande. Skogarna liknar den natur som Linné beskriver från sin resa i Lappland för drygt 280 år sedan och består mest av gammal tall. Trädåldrar kring 180 år är vanligast men det finns också träd som är betydligt äldre än så.

Skogsbränder har satt sina spår

Här hittar du också spår av tidigare skogsbränder. Svarta kolnade stubbar och så brandljud (stamskada) i levande tallar är vanliga över hela området. Den senaste stora branden inträffande 1831, ett av de stora brandåren i Norrland. Man har inte funnit spår efter någon bosättning i området, däremot spår från avverkning och flottning av timmer. Parken används också för renskötsel.

Floran är på grund av ett kärvt inlandsklimat relativt artfattig men har du tur kan du få syn på en lappranunkel som finns i några ostörda gransumpskogar i parken.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.