Djurö nationalpark
En gammal träbod vid Noludden.Foto: Ulf Wiktander

Säkerhet och regler

På Djurö gäller speciella regler för att skydda naturen. Delvis nya regler gäller sedan 1 januari 2015. Bland annat så har förbudet mot kommersiell verksamhet tagits bort.

Du är välkommen att:

 • plocka bär och svamp
 • fiska med rörligt handredskap
 • elda, men bara på anvisad plats. Du får dock använda grill och friluftskök inom hela nationalparken
 • ta med din hund eller katt, men håll dem kopplade
 • tälta högst två dygn på samma plats med undantag för gräsmarken mitt på Djurö där det inte är tillåtet att tälta eller sätta upp vindskydd

Men inte:

 • skada eller ta levande träd, ris och buskar
 • plocka eller gräva upp växter
 • samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
 • köra fortare än 7 knop inom 100 meter från land
 • förtöja din båt vid samma strand längre i mer än två dygn i följd
 • vistas i fågelskyddsområdena 1 april – 31 juli

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.