Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor!

Läs mer
Djurö nationalpark
Grön ängsmark med lövträd.

Växtliv

Hällmarken saknar ett sammanhängande jordtäcke och består mestadels av lavar, lingon, blåbär och ljung. Merparten av hällmarken är skogbeväxt där tallskog med inslag av lövträd dominerar. Även de mindre öarna bär skog men endast kobbar och skär har ytterskärgårdens kala karaktär.

Ett naturlandskap

Den avsevärt rikare vegetationen på den sydligaste ön är troligen orsakad av rester av kambrisk kalksandsten i berggrunden. Här kan du till och med se några exemplar av lind.

På ön Gisslan längst i söder finns frisk ängskog med inslag av vårtbjörk och asp. På vårkanten blommar liljekonvalj, vitsippa och blåsippa här. Fram till 1950‑talet utfördes en del avverkningar, men idag är området är ett naturlandskap.

På Djurö finns även några mindre ytor kulturmark i anslutning till en äldre bosättning. I övrigt är ön täckt av tallskog. Skvattramtallmyrar är vanliga i sänkorna.

Fukthed och ängsmark

Fukthed är en blandning av gräshed med ljung eller blåbärstall­skog och förekommer som en bård mellan skogsmark och myrmark. Två mindre områden kan klassificeras som torr äng, båda på väldränerad sandjord. Här finns också en friskare ängsvariant där ängsgröe, lundgröe och ängssvingel dominerar.

Centralt på ön finns rester av en stor åker som vittnar om betesspåren från de inplanterade dovhjortarna.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.