Djurö nationalpark
En gammal träbod vid Noludden.Foto: Ulf Wiktander

Historik

Kronan var den förste formella ägaren av Djurö under sent 1500-tal. Öarna ingick då i Thorsö socken där de flesta hemman var i statlig ägo. Öborna som flyttade in under samma tid livnärde sig på fiske och i odling i liten skala.

Som mest beboddes öarna av fyra familjer. Då den bofasta befolkningen flyttade från öarna i slutet av 1800-talet ersattes aktiviteterna av jakt och jaktvilla byggdes.

År 1979 tog staten över Djurö, men dessförinnan växlade ägandet mellan kronan och privatpersoner under olika epoker.

Fyrplatsen i Vänern

Djurö är numera mest känt som fyrplats i Vänern. Troligen har man på den norra udden i århundraden haft bål eller grytpannor som lyste om nätterna för att varna båtar för farliga grynnor. Den första fyren uppfördes 1874. Den var sammanbyggd med bostadshuset och hade anställda fyrmästare eller fyrvaktare. År 1969 lämnade den sista åretruntboenden ön. Han var kombinerad fyrvaktare och fiskare. År 1912 ersattes den gamla fyren av den som idag står vid Malbergshamn.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.