Haparanda Skärgårds nationalpark
Rådstugan.Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tillgänglighet

Vid Kumpula på södra Sandskär finns en muddrad, skyddad hamn med information, övernattningsstugor, raststuga, rådstuga (se bild), dass, bastu, vedförråd, eldplats och tältplats.

Hamnen i fiskebyn Kumpula på södra sidan av ön Sandskär har en ramp för avstigning med barnvagnar och rullstolar med mera. En bred spång leder fram till raststugan i hamnen, övernattningsstugorna, bastun och brunnen. För mer information om tillgängligheten på turbåtarna, kontakta turistinformationen som kan slussa vidare till aktuell båtentreprenör. 

Den naturstig som går över Sandskär är inte tillgänglighetsanpassad. Stigen är fem kilometer lång och delvis spångad med en smal spång. Kortare sträckor är branta och har en trappliknande spång. På Nordudden finns en mindre angöringsbrygga, tältplats, eldplatser, vedförråd och dass. Dessa är inte heller tillgänglighetsanpassade. 

Har du särskilda tillgänglighetsbehov?

Kontakta HaparandaTornio Turistbyrå: 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.