Haparanda Skärgårds nationalpark
Illustration av fem vandrare gåendes på led mot ett tält.Foto: Naturvårdsverket

Säkerhet och regler

Naturen i Haparada Skärgårds nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Regler

I nationalparken går det bra att:

  • tälta och elda på angivna platser (tänk dock på att det ibland kan råda eldningsförbud)
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i havet
  • om du är stugägare får du köra snöskoter närmaste väg från havet fram till din stuga. 
  • ta med hund och andra husdjur, men de måste hållas i koppel

 Men du får inte:

  • skada växtligheten på något sätt
  • störa djurlivet eller samla in insekter och andra djur
  • ta vrakdelar eller stenar från nationalparken
  • förstöra labyrinter eller andra fornlämningar och formationer
  • framföra motorfordon på öarna

Precis som i hela landet är det givetvis förbjudet att skräpa ner i nationalparken.

Säkerhet

Det är mycket dålig mobiltäckning i nationalparken. På Sandskär kan det ibland finnas viss täckning på öppna, lite högre liggande platser. Du kan alltså inte räkna med att din mobiltelefon fungerar. Det finns inte heller någon el. 

Det finns en allmän brunn på Sandskär, men det kan bli dåligt med vatten under högsäsong. För säkerhets skull bör du ta med eget vatten!

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.