Till innehåll på sidan Sök
Norra Kvills nationalpark
En man går på en träspång i skogen.

Tillgänglighet

Parken är mycket otillgänglig med stora nivåskillnader redan från entrén. Spänger och handledare i form av rep upp för Idhöjden finns iordningställda. Lederna är markerade i terrängen med röd och blå markering.

Rastplatsen Näckön som ligger i anslutning till parkeringen och informationsplatsen kan nås via en bred spång, dock förekommer nivåskillnader även här som kan vara svåra att forcera på egen hand med till exempel rullstol. Här finns rastbord och möjligheter till grillning. Det finns ved på plats men ta gärna med egen eller kol för säkerhets skull.

På vägen mellan parkeringen och entrén ligger en toalettbyggnad med två toaletter varav den ena är tillgänglighetsanpassad.