Norra Kvills nationalpark
Vandringsled med ledmarkeringarFoto: Anna Lindberg

Tillgänglighet

Parken är mycket otillgänglig med stora nivåskillnader direkt efter entrén. Spänger och handledare i form av rep upp för Idhöjden finns iordningställda. Lederna är markerade i terrängen med röd och blå markering.

Från parkeringen leder en bred, grusad led fram till entrén. Det förekommer höjdskillnader längs denna led men med lite hjälp eller starka armar kan numera även du med rullstol besöka vår nya entré. Här finns informationsskyltar om både Norra Kvill och alla övriga nationalparker i Sverige. Här finns också en vacker och informativ modell av nationalparken tillverkad i svart basalt. Här kan du se höjdskillnaderna och se hur de fina sjöarna ligger i små sänkor inne i parken.

Vid Stora Idgölen finns ett rastbord och på Idhöjden och vid Lilla Idgölen finns bänkar att sitta i.

Rastplatsen Näckön som ligger i anslutning till parkeringen når du via en stadig bro som gör att även du som har svårt att gå kan ta dig ut hit. Här finns rastbord och möjligheter till grillning. Det finns ved på plats men ta gärna med egen eller kol för säkerhets skull. 

Vid parkeringen finns också en tillgänglighetsanpassad torrtoalett och sopkärl för ditt skräp. Var noga med att kasta ditt skräp i tunnorna och töm inte latrin från husbilar och husvagnar i toaletten.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.