Pieljekaise nationalpark
Fjällbjörkar i höstskrud omger en vandringsled. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tillgänglighet

I Pieljekaise tar man sig fram till fots eller på skidor. Skoter får endast köras utanför nationalparken fram till parkgränsen.

Leder och stugor

Pieljekaise är lätt att nå via Kungsleden från Jäkkvik i norr (6 kilometer) eller från Adolfström i söder (9 kilometer). Det finns ett vindskydd och en övernattningsstuga längs Kungsleden.

Från Viejenäs i söder går en markerad sommarled in i Pieljekaise. Den ansluter till Kungsleden några kilometer söder om Jäckvik. Längs leden finns ett vindskydd. Lederna i Pieljekaise är inte anpassade eller iordningställda på något sätt, det finns både höjdskillnader och ojämnheter.

Tre kilometer från Jäckvik, nära nationalparksgränsen, finns en öppen raststuga med kamin.

Längre in i nationalparken, längs Kungsleden, ligger Pieljekaisestugan med två rum. Ett är alltid öppen som raststuga för dagsbesök. Det andra rummet är ett låst fyrbäddsrum.

Rasta, äta och bo

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.