Pieljekaise nationalpark
Hjortron, honblomma.Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Säkerhet och regler

I Pieljekaise nationalpark finns föreskrifter om vad du får respektive inte får göra. Reglerna är till för att skydda nationalparkens värden.

Det är tillåtet att:

 • ta torra grenar och kvistar för att göra upp eld eller ordna skydd
 • gärna plocka matsvamp och bär
 • köra skoter utanför nationalparken fram till parkgränsen

...men inte att:

 • skada mark och block eller föra bort geologiskt material
 • skada levande, döda träd, ris och buskar
 • plocka eller gräva upp växter
 • störa djurlivet, jaga eller fiska
 • skada fornlämningar eller kulturminnen
 • köra skoter inom nationalparken

För hundar gäller:

 • Hundar måste alltid vara kopplade och får endast vistas i parken under tiden 1 januari till 30 april.
 • På Kungsleden får dock kopplad hund följa med under hela året

Vädret i fjällen kan bete sig nyckfullt och oberäkneligt. Planera därför din vistelse väl i förväg. På Fjällsäkerhetsrådets webbplats får du information om rådande väderlek och tips om utrustning.  

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.