Stora Sjöfallets / Stuor Muorkke nationalpark
En ren i skogen med fjall i bakgrundenFoto: Laponiatjuottjudus

Djurliv

Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke har i regel mindre med snö jämfört med de andra områdena i närheten. Nedanför fjället Áhkká är barfläckarna ofta tidiga. Renarna trivs i området eftersom de får tillgång till bete.

Lavskrika. Foto: Jan Erik Nilsson

Chansen att få se älg är också stor. Har du tur kan du också få se lodjur, som gillar den steniga och blockiga terrängen. Här finns också järv och björn. 

Vattenkraften har påverkat

Djurlivet har påverkats av vattenkraftsutbyggnaderna. Bra fiske- och renbetesmarker ligger under vatten. Det finns inte särskilt mycket sjöfågel kvar. Högre upp, kring Nieras, Gállaktjåhkkå och de andra topparna hörs snösparv, lappsparv, stenskvätta, ljungpipare och ripor. I nationalparken häckar bland annat pilgrimsfalk och kungsörn.

Visste du att

Vissa år sker utbrott av fjällbjörkmätare. Det ser du på att björkbladen blir uppätna. Det sätter fart på ekologin. I en björkskog som haft en invasion av larver exploderar livet på marken. Gräs och örter gynnas liksom fågellivet när det blir ett överflöd av larver för fågelkullarna.

Tillsammans med renarna och gnagarna fungerar de som en slags naturvårdare. Där renen betar och trampar trycks kråkris och vide undan och andra örter får det lättare att växa. Det i sin tur gynnar flera insektsarter. Gnagare har en liknande funktion eftersom de betar av kråkriset under snötäcket.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.