Stora Sjöfallets / Stuor Muorkke nationalpark
Närbild på ljusgrön lav.Foto: Laponiatjuottjudus

Växtliv

I Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke förenas fjällmiljön med en imponerande gammal tallurskog. Den ligger precis vid vägen på väg in i nationalparken. Med fjällen som kuliss står silvriga torrfuror och tallar som är upp emot 500 år.

Foto: Laponiatjuottjudus

Varierande växtlighet

Annars är det mest björkskog och öppna fjällhedar i nationalparken. Det är ofta blockig terräng. Vandrar man fjällhedarna kan man se hur växtligheten varierar på kullar och i svackor, beroende på hur länge snötäcket ligger kvar under sommaren. Här finns alltifrån vindblottor med krypljung och fjällgröna till snölegemark med dvärgvide och mossljung.

Fjällkvanne. Foto: Laponiatjuottjudus

Nyttoväxter

I Dievssávággi/Teusadalen och på sydsluttningarna mot Áhkkájávvre är skogen frodig. Här finns särskilt mycket av de växter som samerna inte bara använt som mat utan också som medicin. Båsskå/fjällkvanne är en av de vanligaste nyttoväxterna. På samiska kallas kvannen det första året för fáddno. Stjälken kan skalas och ätas som den är eller rostas över elden. Torkad kvanne var bra att tugga på om man var fökryld eller om man hade hosta. Skvattram används till exempel som myggmedel.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.