Stora Sjöfallets / Stuor Muorkke nationalpark
Ett snöklätt fjäll tornar upp sig mot skyn.Foto: Jörgen Naalisvaara

Geologi

I öster ligger nationalparksgränsen precis vid den så kallade glinten. Glinten är en markant gräns mellan det flacka urberget och den mer dramatiska fjällberggrunden. Vid fjället Giergav i Sáltoluokta är glinten väldigt tydligt.

De branta fjällsidorna visar hur de nya fjällen reste sig över urberget. Med åren har de eroderat och slipats ner, men gränsen syns tydligt i terrängen.

Isälvar, sandslätter och djupa jordar

Söder om Giergav ligger det samiska vistet vid sjön Bietsávrre. Det är en djup u-dal, en gång formad av inlandsisen. Vid Bietsávrre slutar den väldiga sandur som börjar nio kilometer upp i dalgången. Den berättar om hur isälvar från den tillbakasmältande inlandsisen förde med sig enorma mängder sand och byggde upp sandslätt, med ett nätverk av vattenfåror som är helt torra idag. Det ligger 100 meter lös jord ovanpå berggrunden, det är det högst uppmätta jorddjupet i Norrland.

Amfibolit

Áhkká, några mil bort, är ett exempel på den mörka och hårda amfiboliten. Det är en bergart som har stått emot istidens slitage. Sydväst om Áhkka finns tydliga spår efter de senaste inlandsisarna. När inlandsisen smälte skapades issjöar och isälvar, som i sin tur bildade deltan. I dag syns det i form av terrasser, både nedanför Áhkká och i närheten av Gisurisstugorna.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.