Till innehåll på sidan Sök
Stora Sjöfallets / Stuor Muorkke nationalpark
Byggnaden naturum Laponia i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark.

Naturum

Nationalparken ligger på varsin sida av det stora vattenmagasinet Áhkkájávrre. Nedströms, vid Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke, ligger naturum Laponia. 

Om upplevelsen

Naturum är ett besökscentrum för hela världsarvet Laponia, där Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke ingår. Byggnaden är spektakulär och är gjord för att klara av de hårda vindarna och att snön ska fastna och formera sig kring huset.

Tid

Hela året

×