Stora Sjöfallets / Stuor Muorkke nationalpark
Gamla granade plankorFoto: Laponiatjuottjudus

Spår från förr

Kring Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet har det genom årtusendena passerat och levt människor. De äldsta spåren syns i markerna i form av härdar, fångstgropar och barktäkter. Under 1800-talet blev det stora fallet, Stuormuorkkegårttje, dragplåster för den framväxande fjällturismen. 

Om upplevelsen

Sjöfallsområdet

När de stora kraftverken byggdes krävdes hundratals anläggningsarbetare. Anläggningarna byggdes dessutom ofta långt från bebyggelse därför växte det fram nya samhällen under uppförandet av kraftverken. Vattenrallarsamhället Viedás fanns mellan åren 1962 till 1972. Här fanns ett samhälle med bostäder, sjukstuga, affär, kiosk och Folkets hus. 

Stenåldersboplatsen

Inte långt från vägen på stigen mot fallet norrifrån finns en stenåldersboplats nära sjöstranden. Det är en kort vandring med utsikt över Gårtjejávrre och fjället Nieras i bakgrunden. 

Södra stranden

Före vägens tillkomst var det södra sidan av Stuor Muorkke som var dess hjärta. På den tiden flyttade samerna längs vattendragen och båtarna drogs över mårkan. Området blev en mötesplats för samer från olika samebyar. Här stannade en del till under sin flytt västerut. För att underlätta transporterna av byggnadsmaterial till dammbyggena anlades en smalspårig räls, decauvillebana. De anlades mellan mårkorna och användes även av samerna till att dra båtarna mellan sjöarna. Rälsarna finns fortfarande kvar och är ett viktigt kulturarvsområde. 

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.