Tivedens nationalpark
En stilla sjö med ett trä på en stenig öFoto: Christian Lindsten

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Tivedens nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Örebro, Västra Götaland

Kommun: Laxå, Karlsborg

Bildades: 29 april 1983, utvidgning 15 mars 2017

Syfte med nationalparken: Bevara ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i väsentligen orört skick där skogen ska få utvecklas mot urskog.

Areal: 2 030 ha

Natur: Tallskog, granskog, barrblandskog, barrsumpskog, hällmarker, sjöar och vattendrag

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Örebro län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.