Tivedens nationalpark
Två barn klättrar i en grotta.Foto: Fredrik Wilde

Geologi och klimat

Tiveden vilar på granitberggrund. När jordskorpan brast och bildade Vätterns väldiga sänka (för 900 till 1 400 miljoner år sedan) sprack också berget i Tiveden sönder i det rutformade mönster som nu utgör huvuddragen i nationalparkens terräng.

 I sprickornas stråk av krossat berg finns sjöarna och myrarna. De mellanliggande partierna, där berget förblev helt, finns kvar som branta höjder.

Inlandsisen präglade landskapet

Inlandsisen, som smälte för ungefär 11 000 år sedan, satte också sin prägel på landskapet. Den bröt loss och flyttade med sig stenblock som nu ligger utströdda över hällarna. De flesta och största av blocken hamnade dock i sprickdalarna. Enorma blocksamlingar bildades i många dalar, till exempel vid Stenkällan. Smältvattnet från isen spolade med sig nästan allt löst material utom de stora blocken ut i innanhavet, som låg på en lägre nivå. Därför är jordtäcket i nationalparken mycket tunt. På många håll ligger hällarna lika nakna som när de en gång smälte fram ur isen.

Jättegrytor finns på några ställen. Här finns också en stor mängd vulkaniska bergarter. Nationalparkens berggrund, som ligger inom zonen med Värmland-Smålands-granit, präglas dock helt av en näringsfattig ögonförande granit.

Lägre temperatur i Tiveden

Klimatet i Tivedens nationalpark avviker starkt från det som finns vid Vättern en dryg halvmil i sydost och sjön Unden i nordväst. Snön ligger inne i Tiveden minst 14 dagar längre än runt Vättern och Unden och normalt är nationalparken snötäckt från mitten av november till första maj. Även sommartemperaturerna är normalt något lägre än omgivningarnas och nederbördsmängderna större.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.