Tivedens nationalpark
Mossig och grön skog.Foto: Fredrik Wilde

Historik

Tivedens nationalpark bildades 1983 och utvidgades 2017 till att omfatta totalt 2030 hektar. Syftet är att bevara ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i väsentligen orört skick och att skogen därvid ska få utvecklas mot urskog.

Nationalpark med vaga gränser

Som de flesta naturområden har trakten Tiveden vaga och dunkla gränser. En av orsakerna är läget - mellan Götaland och Svealand och dessutom inklämt mellan Sveriges båda största sjöar, Vänern och Vättern.  De något mindre sjöarna Skagern och Unden i väst respektive öst kom med tiden att betraktas som områdets gränser. I norr fanns Ramundeboda, där kungen på Eriksgatan överlämnades från västgötarna till närkingarna. I nordost blev Askersund en naturlig avslutning. Gränsen i söder var den mest flytande. Grovt räknat sträckte den sig från nordväst till sydost, från Skagerns sydspets, via kyrkorna i Hova, Älgarås och Undenäs till Rödesund där Karlsborg ligger idag.

Stora och Lilla Tiveden

Åtminstone sedan 1600-talet finns en indelning i Stora och Lilla Tiveden, namn som även kom att användas för kronans mark, de så kallade kronoallmänningarna. Stora Tiveden betecknade området mellan Skagern och Unden. Lilla Tiveden var landet mellan Unden och Vättern. Andra namn för Lilla Tiveden är t ex Gôrtiven, Ettertiven och Urtiven.  Nationalparken utgör den centrala men samtidigt mest otillgängliga delen av Lilla Tiveden. Den nutida nationalparken utgör ca 1 % av medeltidens jätteskog. 

I det som idag är Tivedens nationalpark fanns tre domänreservat som är äldre än nationalparken, nämligen Trollkyrka (37 hektar), Stenkälla (20 hektar) och Tärnekullen (25,5 hektar) och de tillkom 1937, 1942 respektive 1955. Nationalparken bildades 1983 och omfattade då 1353 hektar. År 2017 utvidgades nationalparken med 677 hektar till totalt 2030 hektar.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.