Vadvetjåkka nationalpark
Närbild på några lilafärgade purrpurrbrackor som sticker upp ur marken.Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Många växter trivs på fjällets sluttningar

Vadvetjåkkas kalkrika berggrund och närheten till Atlantens regnväder gynnar den rika floran.

Om upplevelsen

Närmare 300 kärlväxter har påträffats, bland annat ovanliga arter som fjällkrassing, nordlig låsbräken, lappvedel och rödnörvel. Den artrikaste delen av parken är fjällryggens sydbrant där kalkberggrunden gett upphov till en frodig ängsbjörkskog. Här hittar du till exempel fjällsippa, purpurbräcka, klippveronika och fjällviva.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.