Dalby Söderskog nationalpark
Gulsippor och vitsippor som växer vid en liggande gammal trädstam.Foto: Maria Sandell

Om Dalby Söderskog nationalpark

Nationalparken Dalby Söderskog bildades 1918 för att bevara vad man då beskrev som en sydsvensk lövskog.

Vinter i Dalby söderskog. Foto Maria Sandell

I själva verket har Dalby Söderskog varit både skog och en trädklädd betesmark. Vid början av 1900-talet låg här en pelarsal av ek och bok med grönskimrande matta.

Nationalparken är som vackrast om våren. Den intensiva, nästan exotiska, vårblomningen med mattor i gult och vitt är ett välkommet vårtecken. Då är det dags att ta med filten och kaffekorgen för årets första picknick.

Skötsel av nationalparken

Skötseln av Dalby Söderskog går främst ut på att låta skogen utvecklas fritt. Målet är en ädellövsskog på den skånska sydvästslätten i sitt naturliga tillstånd. Viss skötsel förekommer dock. Ett område med gamla ekar underhålls med återkommande röjningar. Utan människans hjälp skulle dessa gamla ekar inte klara konkurrensen från ask och alm.

Utmed stigarna fälls de träd som bedöms kunna falla över stigen. Även fornlämningen Hästhagevallen hålls fri från igenväxning.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.