Vadvetjåkka suoddjimpárkka
Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gávnnat suoddjimpárkkaj

Vadvetjåhka suoddjimpárka l Duortnosjávre allela rijkkarájá lahka Girona kommuvnan Norrbottena lenan. Suoddjimpárkka l tjáres. Gut sihtá mannat suoddjimpárkkaj hähttu vádtsusav vuorddet.

Kárttta Vadvetjåkka suoddjimpárkka. Kárttta Länsstyrelsen

Vádtset suoddjimpárkkaj

Vuohke mannat Vadvetjåhka suoddjimpárkkaj la vádtset Kopparåsenis E 10 vedja milta, bájkoj 20 kilomehtera Abeskuove turisstastasjåvnås. Giessebálkes vuolggá bisádagás Kopparåsenin. Bisádahka l E 10 vedja nuorttalin, Kopparåsena ruovdderahtestasjåvnå buohta. Bálkes la bájkoj 10 kilomehtera guhkke ja l mihttidum gierggenållåj ja muhttijn ruoppsisvisská bájnujn. Bálkká gietjen la råvve mij duv doalvvu suoddjimpárkaj.

Máhttelis la aj vadnasijn mannat Ábeskuoves Duortnosjávre nuortasj gáddáj, gånnå 6 kilomehtera guhka váttsos gallemij la vil åvddål gå Suoddjimpárkkaj jåvsåda.

Kiruna Kopparåsen, bájkoj 115 kilomehtera, bájkoj 1 tijmav ja 30 minuvta. Stuoreda kártav dárkkelap väddjagåvvidibmáj.

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.

Juoge ietjat rádnaj

Juoge dáv bielev ietjat rádnaj Facebookan, X, Google+ ja mailajn.