Abisko nationalpark
Älven Abiskojåkka forsar fram i en kanjon.Foto: Abisko nationalpark

Geologi

Abisko nationalpark ligger på fjällberggrund med stråk av kalksten. Den stora fjälldalen som ligger i parken är formad av inlandsisar.

Abiskojåkka flyter fram genom dalgången för att i slutet forsa fram i en kanjon mellan branta klippor av hårdskiffer och dolomitkalksten.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.