Abisko nationalpark
En sten med texten "Den långa resan är resan inåt", vid Pilgrimsleden.Foto: Abisko nationalpark

Historik

Området har under årtusenden varit hem för samer som följde hjordar av vildren mellan skogslandet och fjällen. Man jagade och fiskade i området.

Rester av de fångstgropar som användes för ren och älg syns än idag. Man kan även se spår av gamla härdar och kåtaplatser. För några hundra år sedan blev samerna renskötare. Än idag bedriver Gabna sameby renskötsel här. Numera bor de flesta bymedlemmarna i samhället Rensjön.

Järnvägen banade väg för besökare 

Nationalparken bildades 1909 som en av de första i Sverige. Några år tidigare byggdes järnvägen från gruvan i Kiruna fram till den isfria hamnen i Narvik där järnmalmen kunde skeppas iväg. Rallarna skapade under byggandet små samhällen längs den framväxande järnvägen. Vandringsleden ”Rallarvägen” som användes för att transportera material är ett minne från den tiden.

Med järnvägen började allt fler turister hitta till Abisko och turiststationen. Nationalparken har sedan dess besökts av konstnärer, botaniker, fjällvandrare och många fler. På senare år har norrskensturismen vuxit sig allt större. Abisko anses vara en av de bästa platserna på jorden att se norrsken ifrån. Det beror på att området ligger i regnskugga från Atlantens fuktiga luft och ofta har klart väder. 

Abisko naturvetenskapliga station

I närheten av nationalparken ligger Abisko naturvetenskapliga station (ANS), där forskare från hela världen studerar klimatförändringar och utför annan naturforskning i arktisk miljö. Forskningsresultat med bland annat långa mätserier av klimatförändringar publiceras på internet.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.