Abisko nationalpark
En flock renar. Fjälltopp i bakgrunden.Foto: Abisko nationalpark

Djurliv

Abisko nationalpark har ett rikt djurliv under alla årstider. Här kan du bland annat se rovfåglar och älgar. Det finns lo och järv i området men de är skygga och svåra att få syn på.

Fjällvråk. Foto: Jörgen Wiklund

Kungsörn, havsörn, fjällvråk och jaktfalk kan ses jaga över fjället. Vissa år syns den sällsynta nordsångaren på Njullás sluttningar. I björkskog och videsnår finns gråsiskor, lövsångare, blåhake och bergfink och på fjällheden ljungpipare och fjällpipare. På myrmarkerna trivs vadare och i småtjärnarna smålom. Det fågelrika deltat vid Abiskojåkkas mynning i Torneträsk är fågelskyddsområde under delar av året.

Rovdjur som björn, järv och lo förekommer också i nationalparken. De är svåra att få syn på men under vintern kan du hitta spåren av dem. Vintertid kan du ofta se älg. De har lätt att hitta mat i Abisko eftersom snötäcket inte är så djupt. Renar finns i området under större delen av året.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.