Abisko nationalpark
Isblå fors strömmar vilt fram under en bro.Foto: Sieglinde Kundisch

Hel- och halvdagsturer

Det finns flera fina vandringsturer i Abisko nationalpark. Du hittar kartor och turtips på informationsskyltarna vid naturums entré, i nationalparksfoldern och i boken Abisko turtips inne på naturum. Du kan också fråga naturums personal om tips och råd.

Om upplevelsen

Under menyn "Besöksinformation" här på nationalparkswebben hittar du praktisk information inför ditt besök i Abisko. När du är på plats i Abisko kan du hämta en nationalparksfolder på naturum Abisko. I den finns de vanligaste turerna i närområdet beskrivna, tillsammans med en karta. 

I boken Abisko Turtips hittar du 21 tips på dagsutflykter och längre turer i området. Du kan köpa boken på naturum Abisko eller på Norrbottens museum i Luleå. 

Heldagsturer

Det finns många fina platser att besöka om du har en dag på dig att vandra. Det finns till exempel en led till Kårsavagge i västra delen av nationalparken. I sydöst kan du vandra till Baddusdievva/Paddus som ligger åt samma håll som Lapporten/Cuonavaggi. Du kan också vandra till Nissunjåkkas kanjon. Den följer Nissunjåkka som är ett biflöde till Abiskoeatnu. Den mest kända leden är Kungsleden som går söderut genom hela nationalparken fram till stuglägret Abiskojaure. 

Halvdagsturer

Kårsafallen

Följ den lilamarkerade leden mot Kårsavagge. Efter 600 m delar sig stigen, fortsätt då på den östra (vänstra) stigen, parallellt med Abiskoeatnu. Stigen går här genom en parkliknande björkskog och sedan på spänger över vacker myrmark. Så småningom visar sig resliga tallar i björkskogen och framme vid den lilla bron över Kårsajåkken finns en gles tallurskog. Vintertid ser man ofta spår av älg och andra djur. Sommartid kan man se både tjäder, lavskrika och ekorre. Från bron och uppströms finns många fina små vattenfall och har du tur kan du en varm solig dag se den vackra blå gentianan.

Ridonjira naturstig (endast sommartid)

Detta är endast en sommarled. Leden stängs och ledmarkeringarna tas in vintertid på grund av lavinrisk.

Du följer röd ledmarkering längs Abiskoeatnu till Ridonjira. Här viker naturstigen av till höger upp för fjället och följer bäcken uppströms genom en bitvis praktfull björkskog. Du passerar en rad fina små vattenfall. Precis vid trädgränsen korsar stigen bäcken. Du kommer ut på blommande hedar och ängar. Blomsterrikedomen beror på kalken i marken och den goda genomströmningen av vatten. Stigen passerar under linbanan och viker sedan av brant uppåt mot bergstationen. Det går att åka ner med linbanan. Det går att gå ner samma väg eller via slalombacken. Det går också att fortsätta en stig vidare upp mot Njullás topp. 

Njakajaure naturstig och Marmorbrottet

Följ orange naturstig (och Kungsleden) knappt tre kilometer fram till "Marmorbrottet". Den gulvita klippan består av dolomitkalksten. Här bröts faktiskt lite marmor under 1800-talet. Uppe på kullen finns den första meditationsplatsen på Dag Hammarsköldsleden, skapad av Svenska Kyrkan. Uppe på klippan delar sig naturstigen och Kungsleden. Du tar vänster och fortsätter följa naturstigen genom skiftande naturtyper fram till sjön Njakajaure. Där häckar lommar, och silvertärnor flyger ofta över vattenytan. Runt sjön finns enstaka tallbestånd. Stigen tillbaka mot Abisko går tidvis över öppna fjällhedar med ständig tjäle, permafrost. På dessa hedar växer lapsk alpros, fjällsippa och orkidéer. Du kan naturligtvis välja att gå stigen åt andra hållet också.

Kungsleden till Nissonjohkas hängbro

Följ Kungsleden söderut. Efter tre kilometer kommer du fram till "Marmorbrottet" och Dag Hammarsköldsledens meditationsplats, som ligger uppe på en kulle. Under den sista kilometern fram till hängbron syns spår i terrängen efter flera av Nissonjohkas äldre lopp. När det är kraftig vårflod eller vid störtregn brukar området ibland svämmas över. En härligt gungig hängbro leder över Nissonjohka och på andra sidan bron ligger Nisson tältplats. Här finns en rastplats med vindskydd, eldplatser och dass. 

Linbanan

Linbanan för dig snabbt upp på kalfjället där du kan njuta av utsikten över nationalparken och det omgivande landskapet. Under färden kan du studera fjällets vegetationszoner och spana efter djur och fåglar. Runt bergstationen växer många av högfjällets växter och inne i bergstationen driver STF ett café. Vill du vandra vidare upp på Njullas topp tar promenaden ungefär en timme.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.