Åsnens nationalpark
Rastplats vid sjö.Foto: Länsstyrelsen Kronoberg

Tillgänglighet

Alla besökare ska ha möjlighet att uppleva Åsnens nationalpark på ett eller annat sätt. Här kan du läsa om tillgängligheten i Åsnens nationalpark.

Åsnens nationalpark har två entréer. Huvudentrén Sunnabron och entrén Trollberget.

Huvudentré Sunnabron

Huvudentrén ligger i den nordöstra delen av nationalparken. Här finns parkeringsplats för ca 40 personbilar och två bussar. Här finns handikapparkering. I anslutning till vägen finns cykelparkering. Stigarna är hårdgjorda, breda och flacka för att personer med funktionsvariationer, det vill säga med till exempel rullstol, och barnvagn kan ta sig fram. Här finns toaletter, sophantering, bryggor, eldplatser, samlingsbyggnader och informationsplats.

I Bjurkärr finns toaletter, eldplats och information. Utefter strövstigen Skogsslingan har en utsiktsplats (ramp) byggts för att komma närmare vattnet med rullstolar och barnvagnar.

Entré Trollberget

Entrén ligger på den västra sidan av nationalparken. Här finns parkeringsplats för cirka 20 personbilar och två bussar. Handikapparkering för två småbussar finns närmare informationsplatsen och sjön. Cykelparkering finns intill informationsplats utefter banvallsleden. Stigarna är hårdgjorda, breda och flacka för att göra det möjligt att ta sig fram med exempelvis rullstol och barnvagn. Här finns samlingsbyggnad, toaletter, sophantering, utsiktsbrygga, rastplatser med och utan eldplats.

Vandringsleder

I nationalparken finns åtta slingor markerade med olika färg och nummer i varierande längd som går att kombinera, från 0,3 kilometer till 2,6 kilometer. Nationalparken har fem slingor som är tillgänglighetsanpassade, två stycken från entré Trollberget och tre från entré Sunnabron och Bjurkärr. Efter dessa kan personer med rullstolar och barnvagnar ta sig fram.

Rastplatser

Förutom vid entréerna finns rastplatser och sittplatser i Bjurkärr, Toftåsa myr och utmed flera av strövstigarna.

Film som visar tillgänglighet och rastplatser i Åsnens nationalpark:

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.