Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor!

Läs mer
Blå Jungfrun nationalpark
Mindre ekbock, en svart skalbagge med långa spröt.

Djurliv

Trots sitt utsatta läge i Kalmarsund frodas djurlivet och i synnerhet insekterna. Tack vare den gamla ädellövskogen och de vindpinade tallarna finns det gott om plats för en rad ovanliga och kräsna skalbaggsarter.

Fågelspår

Här finns mindre ekbock, en ståtlig långhorning som kan ses sitta i blommorna vid stranden soliga sommardagar. Den får ofta sällskap av både brun guldbagge och den grönskimrande ädelguldbaggen.

Fåglarnas ö

Blå jungfrun är annars fåglarnas ö. Här häckar skärpiplärka, tornfalk och havsörn och i stenskravlet vid det gamla stenbrottet kan du fortfarande se tobisgrissla.

Tobisgrisslorna fanns tidigare i en stor koloni här men har under de senaste 50 åren minskat kraftigt, från 250 par till endast något enstaka par senaste säsongen. Vad minskningen beror på är okänt.

Övriga djur

Det finns inga rovdjur på ön idag. Tidigare fanns en harpopulation på ön men efter ett antal hårda vintrar försvann de och idag finns inga däggdjur på ön förutom fladdermöss. Snok och vanlig padda förekommer sparsamt.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.