Blå Jungfrun nationalpark
Strand av rundslipade stenar och glittrande hav. På stranden står två personer.Foto: Sigge Sundström

Om Blå Jungfruns nationalpark

Redan på 1400-talet omgavs ön Blå Jungfrun med magiska föreställningar om häxor och trolldom, men här finns också en mångfald av växter och djur.

Sikhamnsgrytan. Foto: Sigge Sundström

I den frodiga ädellövskogen söder om toppen växer en ymnig flora och sällsynta lavar. Lövskogen är hem för en rad ovanliga skalbaggar. Ön har också ett rikt fågelliv med arter som havsörn, skärpiplärka och tobisgrissla.

Blå Jungfruns yta mäter 65 hektar vilket motsvarar två tredjedelar av nationalparkens yta. Resten består av vatten. Själva urberget är anledningen till att ön blivit skyddad som nationalpark. Graniten dominerar, men här finns också yngre bergarter som intresserat forskare. Öns runda profil och mjukt skulpterade hällar är formade av inlandsisen. Under istiden bildades också öns många jättegrytor.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.