Blå Jungfrun nationalpark
Ett rad med stora kantiga stenblock på ett bädd av mindre stenar.Foto: Anna Lindberg

Järnvägen

Vilken syn det måste ha varit, att se tre män dra vagnar med mäktiga granitblock över Jungfruns berg! Vagnarna drogs på en liten järnväg. Rälsen är borta sedan länge men det går fortfarande att se var den gick, mellan de två raderna av sprängsten.

Om upplevelsen

Den mobila järnvägen gick från stenbrotten, som fanns på ön i början av 1900-talet, ner till vattnet. Där lastade man de så kallade råblocken på fartyg, som seglade på Europa där efterfrågan på granit var stor. Spåren efter järnvägen är bara ett av många efter den
stenbrytning som skedde på ön mellan 1904-1925.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.