Till innehåll på sidan Sök
Dalby Söderskog nationalpark
Två personer promenerar på skogsväg. En av personerna sitter i rullstol.

Tillgänglighet

Bökebackeslingan är en 600 meter lång vandringsstig som är framkomlig med rullstol eller barnvagn.

Två personer promenerar på hård skogsväg. En av personerna har rullator.
Gångväg. Foto Maria Sandell

 

Böckebackeslingan är hårdgjord med ett ytlager av fint grus. Det kan dock behövas hjälp med rullstolen på grund av att marken sluttar på vissa ställen. Längs stigen finns bänkar och bord där man kommer intill med rullstol.