Dalby Söderskog nationalpark
Två personer promenerar på skogsväg. En av personerna sitter i rullstol.Foto: Maria Sandell

Tillgänglighet

Bökebackeslingan är en 600 meter lång vandringsstig som är framkomlig med rullstol eller barnvagn.

Gångväg. Foto Maria Sandell

Böckebackeslingan är hårdgjord med ett ytlager av fint grus. Det kan dock behövas hjälp med rullstolen på grund av att marken sluttar på vissa ställen. Längs stigen finns bänkar och bord där man kommer intill med rullstol.   

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.