Dalby Söderskog nationalpark
Växten vätteros växer bland löv & gröna blad. Blommorna är ljust rosa.Foto: Maria Sandell

Växtliv

Vitsippor, gulsippor, vårlök och svalört täcker marken i månadsskiftet april/maj. Då står träden ännu kala och ljuset når ned till marken.

Vit hålnunneört. Foto Maria Sandell
Rosa hålnunneört. Foto Mona Persson

Under sommaren är hela nationalparken fylld av en frodig grönska och vårblommorna ersätts av skogsbingel och kirskål.

Hålnunneörten med sina rosa och vita blommor är nationalparkens speciella blomma. Den blommar rikligt i områdets södra del samtidigt som de andra vårblommorna.

Bete förbjöds och skogen växte igen

Genom att förbjuda bete när nationalparken bildades förändrades förutsättningarna och skogen började leva sitt eget liv. Den öppna skogen började växa igen och de stora ekarna som dominerade när nationalparken bildades är idag inte lika framträdande. 

Blomstrande lövsal i förändring

Bilden av nationalparken idag skiljer sig därför från ursprungstanken. Dalby Söderskog utvecklas ständigt mot en spännande naturskog med stor variation i trädslag. Nästa generation av besökare kommer, även de, få uppleva nya sidor av skogen.

Skogen består idag av många trädslag men bok, alm och ask dominerar. Almsjukan har dock gått hårt åt de stora almträden. I ljusluckor som bildas när döda almar faller kommer asken.

En skog fylld av liv

I en naturskog står de döda träden sida vid sida med de levande. De spröda trädplantorna växer upp i ljusluckan som bildas vid sidan av den fallna trädjätten. En skog där träden med sin döda ved får stanna kvar har stor biologisk mångfald.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.