Dalby Söderskog nationalpark
Större hackspett i närbild, sittandes på en kal gren.Foto: Hans Cronert

Djurliv

Döda träd och kullfallna stammar är mat, växtplats eller bostad åt många arter.

Spillkråka. Foto Hans Cronert

Det är framförallt vedlevande insekter, svampar, mossor, lavar och fåglar som är beroende av att död ved. I Dalby Söderskog får därför träden ligga kvar där de en gång fallit.

Hackspettarna trivs i skogen eftersom det finns gott om mat i form av insekter i den döda veden. I skogen kan man hitta större och mindre hackspett, gröngöling och spillkråka.  De bon som hackspetten hackar ut utnyttjas så småningom av andra fåglar och djur. Staren och skogsduvan häckar gärna i hackspettens bo och ibland tar ekorren över bostaden.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.