Färnebofjärdens nationalpark
Två vita blommor i närbild.Foto: Peter Ståhl

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Färnebofjärdens nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Dalarna

Kommun: Sandviken, Heby, Sala, Avesta

Bildades: 7 maj 1998

Syfte med nationalparken: Bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick.

Areal: 10 464 ha

Natur: Granskog, lövblandad barrskog, triviallövskog, lövsumpskog, barrsumpskog, våtmark, sjöar och vattendrag

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.