Färnebofjärdens nationalpark

Färnebofjärdens nationalpark

Ett unikt älvlandskap i en påfallande vacker del av Nedre Dalälven

Sjöar, forsar, våtmarker och skogar bildar en mosaik av speciella miljöer. Här ligger "Limes Norrlandicus", den biologiska norrlandsgränsen, där det märkliga mötet mellan syd- och nordsvenska växt- och djurarter äger rum. Parken är idealisk för den fågelintresserade. Det ovanligt rika fågellivet med över 100 regelbundet häckande arter saknar motsvarighet i resten av landet.

Om Färnebofjärdens nationalpark

Aktuellt i Färnebofjärdens nationalpark

Tillträdesförbudsområden 2024

05 juni 2024

Fiskgjusen är mycket känslig för störningar och kan lämna sina ungar om den känner oro. Under perioden 1 januari till 31 juli råder därför tillfälliga tillträdesförbud i vissa områden i nationalparken. Detta för att ge häckande fiskgjusar men även tärnor och lekande fisk lite extra lugn och ro. För att uppmärksamma besökare om tillträdesförbudet sätter vi upp skyltar på land och bojar läggs ut i vattnet där tillträdesförbudet framgår. Kartan finns även att ladda ner från vår hemsida under säkerhet och regler. Tack för att du visar hänsyn! No-access areas in 2024 The osprey is very sensitive to disturbances and can leave its young if it feels worried. From 1 January to 31 July, there are therefore temporary access bans in certain areas of the national park. This is to give nesting ospreys but also terns and spawning fish a little extra peace and quiet. To alert visitors to the access ban, we put up signs on land and buoys are placed in the water where the access ban is stated. The map can be downloaded from our website, safety and rules. Thank you for respecting the access ban

Besöksinformation

Här kan du läsa om allt du behöver veta inför ett besök i Färnebofjärdens nationalpark. När det är bäst att besöka nationalparken, hur du hittar hit och om vilka regler som gäller i området.

Upplevelser i Färnebofjärdens nationalpark

I Färnebofjärdens nationalpark kan du beundra utsikten från Skekarsbotornet, uppleva forsens kraft, skåda fåglar, paddla, vandra och mycket mer!

Fler upplevelser i Färnebofjärdens nationalpark

Sveriges nationalparker i sociala medier

Följ Färnebofjärdens nationalpark och Sveriges nationalparker på Instagram: @farnebofjardens_nationalpark @sveriges_nationalparker

Mer om Sveriges nationalparker i sociala medier

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.