Färnebofjärdens nationalpark

Färnebofjärdens nationalpark

Ett unikt älvlandskap i en påfallande vacker del av Nedre Dalälven

Sjöar, forsar, våtmarker och skogar bildar en mosaik av speciella miljöer. Här ligger "Limes Norrlandicus", den biologiska norrlandsgränsen, där det märkliga mötet mellan syd- och nordsvenska växt- och djurarter äger rum. Parken är idealisk för den fågelintresserade. Det ovanligt rika fågellivet med över 100 regelbundet häckande arter saknar motsvarighet i resten av landet.

Om Färnebofjärdens nationalpark

Aktuellt i Färnebofjärdens nationalpark

Ursäkta röran, vi bygger om

19 april 2024

Det är lite arbete kvar med ombyggnationen av entré Balforsen och därför är den fortfarande stängd för besökare en tid framöver. Balforsens entré är sliten och behöver ses över för att möta det ökade besökstrycket i parken. Torrtoaletter, bänkar, eldplatser och vindskydd kommer att bli mer lättillgängliga. Besökaren kommer också få en mer avskild upplevelse från biltrafik och bättre sophantering. Tack för ditt tålamod.

Lederna är översvämmade

19 april 2024

Vattnet fortsätter att stiga, och många av lederna är delvis rejält översvämmade. Bilden är från slingan Bändan, vid nationalparkens huvudentré Nord. Nu räcker det inte längre med stövlar om du vill klara dig torrskodd... Vid huvudentré Nord och Syd tar du dig i alla fall torrskodd till alla fem vindskydd. Välkommen hit för att fascineras av allt vatten! Det är ett mäktigt skådespel.

Besöksinformation

Här kan du läsa om allt du behöver veta inför ett besök i Färnebofjärdens nationalpark. När det är bäst att besöka nationalparken, hur du hittar hit och om vilka regler som gäller i området.

Upplevelser i Färnebofjärdens nationalpark

I Färnebofjärdens nationalpark kan du beundra utsikten från Skekarsbotornet, uppleva forsens kraft, skåda fåglar, paddla, vandra och mycket mer!

Fler upplevelser i Färnebofjärdens nationalpark

Sveriges nationalparker i sociala medier

Följ Färnebofjärdens nationalpark och Sveriges nationalparker på Instagram: @farnebofjardens_nationalpark @sveriges_nationalparker

Mer om Sveriges nationalparker i sociala medier

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.