Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Rapporter

Här hittar du rapporter från olika inventeringar och undersökningar i Färnebofjärdens nationalpark.

Framsida skalbaggsinventeringsrapport
Inventering av skalbaggsfaunan i Färnebofjärdens nationalpark

De går att ladda ner som PDF. Några av dem kan även köpas i naturum för 20-40 kr/st.

Övervakning av fiskgjusepopulationen i Färnebofjärdens nationalpark (Mikael Hake, 1998-2009) - Finns att köpa i naturum

Skogshistorisk beskrivning av den västra delen av Färnebofjärdens Nationalpark
(Patrik Wandin, 2001) - Finns att köpa i naturum

Inventering av grova ekar i Färnebofjärdens nationalpark (Gottfried Steinbach, 2002)

Lavar i Färnebofjärdens Nationalpark. En inventeringsrapport (Janolof Hermansson och Gottfried Steinbach, 2002)

Inventering av svämskog i Färnebofjärdens nationalpark (Hans Nibon, 2003)

Ugglor och lövträdsberoende fågelarter i Färnebofjärdens nationalpark (Stig Holmstedt, 2003)

Vattenfåglar i Färnebofjärdens nationalpark (Stig Homstedt, 2004) - Finns att köpa i naturum

Fåglar vid Färnebofjärden (Stig Holmstedt, 2005) - Finns att köpa i naturum

Mossor i Färnebofjärdens nationalpark (Tommy Pettersson, 2005) - Finns att köpa i naturum

Om förekomsten av granbarkborre på ringbarkade eller fällda granar vid Gysinge, Färnebofjärdens nationalpark (Olof hedgren, 2009)

Vegetationsuppföljning ett år efter branden vid Altberget i Färnebofjärdens nationalpark (Peter Ståhl, 2009)

Inventering av skalbaggsfaunan i Färnebofjärdens Nationalpark (David Isaksson och Erik Sahlin, 2009-2010) - Finns att köpa i naturum

Inventering av tjäder i Färnebofjärdens nationalpark (Stig Holmstedt, 2009-2011) - Finns att köpa i naturum

Brandplan för Färnebofjärdens nationalpark (Lars Wikars, 2011) - Finns att köpa i naturum

Växter vid Färnebofjärden – en inventering av kärlväxter och vegetation i Färnebofjärdens nationalpark (Peter Ståhl, 2011-2013)

Bottenfaunaundersökning i Nedre Dalälven och Färnebofjärden (Carin Nilsson och Anders Bostrom, 2013)

Provfiske (Färnebofjärdens FVOF, 2013)

Lövträdsberoende fågelarter i Färnebofjärdens nationalpark - En inventering våren 2014 (Stig Holmstedt)

Tjäderns framtida möjligheter i Färnebofjärdens nationalpark - En inventering 2014-2016 (Göran Rönning och Bengt Oldhammer)