Fulufjällets nationalpark
En person sitter på en sten framför vattenfallet njupeskär. Foto: Sebastian Kirppu

Geologi

Fulufjället består av sandsten med inslag av den lättvittrade och näringsrika bergarten diabas. Sol, vind, vatten, kyla och glaciärer har under årmiljonerna vittrat och skulpterat fram Fulufjällets nuvarande form.

Sandstenen bildades i grunt vatten för 1500 miljoner år sedan. Här och var kan du se vågornas böljemärken som bevarats på stenblock.

Blockmarkerna har orsakats av frostsprängning, bergstupen och ravinerna är formade av inlandsis, bäckar och åar. Skulpteringen pågår fortfarande, särskilt vid Njupeskär som får en allt djupare nedskuren ravin.

Njupeskär. Foto: Mikael Hjerpe

Skvalrännor, slukrännor och slukåsar

Det finns många spår av inlandsisens senaste smältning för cirka 15 000 år sedan. Då bildades skvalrännor, slukrännor och slukåsar på fjället.

Skvalrännorna ser ut som breda och flacka diken eller terrasser lite snett längs fjällsidorna. De bildades där smältvatten från inlandsisen strömmade längs den svagt lutande isytan.

Slukåsarna är låga och smala åsar som ringlar nedför fjällslutningarna. De bildades då sand, grus och sten fyllde ut sprickor i isen när smältvatten rann utför fjällsluttningarna.

Slukrännorna går också nedför sluttningarna. Men de är istället rännor som bildas då smältvattnet forsat med väldig kraft under isen. Där de bildats i fast berg ser de ut som djupa klyftor, likt yxhugg i berget.

Där bäckar och åar har vittrat berggrunden kan man hitta stenar av den grönaktiga Särnatinguaniten, en bergart som bara finns i nordvästra Dalarna.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.