Fulufjällets nationalpark
Lavskrika på en trädgren.Foto: Sebastian Kirppu

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Fulufjällets nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Dalarna

Kommun: Älvdalen

Bildades: 1 augusti 2002

Syfte med nationalparken: Bevara ett sydligt fjällområde med särpräglad vegetation och stora naturvärden i väsentligen oförändrat skick.

Areal: 38 483 ha

Natur: Kalfjäll, fjällhed, barrskog, fjällbjörkskog, fast eller mjukmattemyr, lösbottenmyr, sjöar och vattendrag

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.