Fulufjällets nationalpark
En slätt med krokiga fjällbjörkar.Foto: Stefan Hamréus

Växtliv

I slutet på maj och början av juni formligen exploderar markerna i Fulufjällets nationalpark, det knoppas och blommar. I september målas fjället i fantastiska höstfärger innan växterna åter förbereder sig för den långa vintervilan.

Naturum Fulufjället är en professionell fenologistation i det svenska fenologinätverket, Naturens kalender. Vi rapporterar in ett antal växter när det är lövsprickning, blomning, bärmognad och höstfärger. Läs mer på naturenskalender.se 

Hjortron. Foto: Sofia Tiger 

Växtsäsongen är kort i fjällen. När dagarna blir längre i slutet på maj och början av juni formligen exploderar markerna, det knoppas och blommar. I september målas fjället i fantastiska höstfärger innan växterna åter förbereder sig för den långa vintervilan.

Blommor

På platån är marken näringsfattig. Här finns ripbär, lappljung, dvärgbjörk, fjällsyra, snöbräcka och polarull. Längs bäckarna växer det desto mer och i dalgångarna kommer bergarten diabas fram och ger en mer näringsrik jord. Här kan du hitta tolta, fjälkvanne och stormhatt.

Old Tjikko. Foto: Länsstyrelsen 

Träd

Nedanför platån dominerar gran, tall och fjällbjörk, men du kan också hitta hägg, rönn, sälg och asp. Världens äldsta träd är en klon av en gran som vuxit på samma ställe i 9550 år. Den slog rot alldeles efter den senaste istiden och har överlevt tack vare att den skjutit nya rotskott. Vid undersökningar har vedrester hittats under granen som åldersbestämts med kol 14 metoden.

Lavsten. Foto: Länsstyrelsen

Lavar och mossor

Fulufjället har inte betats av ren på många år. Uppe på fjällplatån finns tjocka lavmattor av främst renlav och fönsterlav. På myren hittar du vitmossa. Förr i tiden användes vitmossa  i blöjor eftersom den suger upp mer vatten än bomull. 395 olika arter av mossor och 421 olika arter av lavar växer på Fulufjället. 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.