Fulufjällets nationalpark
Älghona i skogsbryn.Foto: Sebastian Kirppu

Djurliv

På Fulufjället möts många av Sveriges vilda djurarter. Alla stora svenska rovdjur finns här. Du kan hitta spår efter björn, järv, varg och lodjur. De mindre rovdjuren skogsmård och räv trivs också här.

Älg och lämmel

Fjällämmel

Älgar finns det gott om på Fulufjället. Söder om fjället finns vildsvin och kronhjort. Skogslämmel och fjällämmel, sork och olika sorters möss syns ofta till. En lämmel kan bli riktigt arg och faktiskt skälla ut dig om den tycker att du stör! Kanske får du också se den snabba, lilla hermelinen. På vintern är den vit med en svart svanstipp och på sommaren brun med gul undersida.

Världens största falk

I Fulufjället häckar arter som trivs i skogen, på fjället och i vatten. På bergväggen vid Njupeskärs vattenfall har världens största falk, jaktfalken, häckat vid ett antal tillfällen. Efter den första häckningen lämnade fyra ungar boet och två år senare var det två som prövade sina vingar.  

Lavskrika. Foto: Sebastian Kirppu

Skogsfågel som orre, tjäder och ringduva ses ofta. Sparvuggla, hökuggla, fjälluggla och pärluggla har setts liksom blå kärrhök. Lavskrikan som besöker naturum varje dag är ett säker kort. Strömstaren och forsärlan letar mat i forsarna nedanför Njupeskär. Ringtrasten och bofinken sjunger vid Njupeskärstugans granskog.

Andra fåglar som skulle kunna kryssas på Fulufjället är alpina fåglar som bergand, sjöorre och smalnäbbad simsnäppa, men också stenfalk, ljungpipare, brushane, kungsörn, småspov och gök.

Ädelfisk

På Fulufjället går det att fiska bland annat röding, öring och harr. Den norra delen av fjället har länge varit känt för bra fiske. Men fjällets sandstensberggrund gör att sjöarna har en låg motståndskraft mot försurning. På 1960- och 1970-talet var ädelfisket i princip utslaget, men har kommit tillbaka tack vare att sjöarna nu kalkas.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.