Sök
Garphyttans nationalpark
Blåsippor bland bruna löv.

Säkerhet och regler

I Garphyttans nationalpark gäller särskilda regler som beskrivs i nationalparkens föreskrifter. Tänk på att allemansrätten inom nationalparken därför är begränsad. Nedan listas några av reglerna som kan vara bra att känna till.

  • Du får plocka bär och matsvamp för eget behov
  • Du får endast elda på anvisade platser med medförd eller tillhandahållen ved. Alla sorters värmeutrustning eller friluftskök med förbränning och öppen låga (som drivs med gas, sprit, kol, ved m.m) får endast användas direkt invid anvisade eldstäder.
  • Du får endast tälta på anvisad tältplats
  • Gå inte i ängarna annat än på anvisade stigar under tiden 5 maj ─10 augusti
  • Håll din hund kopplad
  • Du får endast köra motordrivet fordon eller parkera på anvisade vägar och parkeringsplatser
  • Du får endast rida och cykla på bilväg eller anvisad parkeringsplats
  • Du får inte skada eller ta levande eller döda växter, mossor, lavar, vedlevande svampar, träd och buskar
  • Du får inte ta, skada, måla, rista, mark, block eller sten
  • Du får inte starta eller landa med luftfartyg

Var uppmärksam på branta stup vid utsiktspunkterna. Tänk på risken för halka utmed lederna på grund av regn, snö och is.