Garphyttans nationalpark
Person sitter vid bord och ser ut över vidsträckt landskapFoto: Elisabeth Karlsson / Länsstyrelsen

Säkerhet och regler

Naturen i Garphyttans nationalpark är öppen för alla, året om, dygnet runt. Men glöm inte att frihet i naturen medför ett stort ansvar. Genom att följa nationalparkens särskilda regler hjälper du till att bevara nationalparkens fantastiska natur.

  • Du får plocka bär och matsvamp för eget behov
  • Du får endast elda på anvisade platser med medförd eller tillhandahållen ved. Alla sorters värmeutrustning eller friluftskök med förbränning och öppen låga (som drivs med gas, sprit, kol, ved m.m) får endast användas direkt invid anvisade eldstäder.
  • Du får endast tälta på anvisad tältplats. Som tält räknas även tarp, hängmatta och liknande.
  • Gå inte i ängarna annat än på anvisade stigar under tiden 5 maj ─10 augusti
  • Håll din hund kopplad
  • Du får endast köra motordrivet fordon eller parkera på anvisade vägar och parkeringsplatser
  • Du får endast rida och cykla på bilväg eller anvisad parkeringsplats
  • Du får inte skada eller ta levande eller döda växter, mossor, lavar, vedlevande svampar, träd och buskar
  • Du får inte ta, skada, måla, rista, mark, block eller sten
  • Du får inte starta eller landa med luftfartyg

Var uppmärksam på branta stup vid utsiktspunkterna. Tänk på risken för halka utmed lederna på grund av regn, snö och is.

Fullständiga föreskrifter

Du som besökare har asvar att ta reda på vilka regler som gäller. De fullständiga föreskrifterna (NFS 2014:4) finns att ta del av via länken nedan:

Frågor

Har du frågor om föreskrifterna, kontakta nationalparkens förvaltare.

 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.