Garphyttans nationalpark
Barn äter korv med bröd.Foto: Fredrik Wilde

Rasta, äta och bo

Här får du information om var du kan rasta, äta och bo i Garphyttans nationalpark.

Rastplats och toaletter

Vid nationalparkens entré finns dass och sopsortering. En liten bit bort vid den blomsterrika ängen finns flera rastbord, de flesta med plats för rullstol. Rastbord finns även vid utsikten uppe på Svensbodaberget.

Grillplatser och elda

I nationalparken får du bara elda och grilla på anvisade platser (utmarkerade på kartor), det vill säga vid parkeringen samt vid Skomakartorpet och Svensbodaberget. Ved finns på plats, men du kan behöva klyva och såga veden själv med yxa och såg som finns på platsen. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till andra besökare. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved (det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i nationalparken).

Mat i närheten

Vill du passa på att äta i närheten av nationalparken? Information om vilka möjligheter som finns hittar du på

Tältning

Vill du övernatta inom nationalparken kan du tälta i skogen i nara anslutning till parkeringen. Där får du slå upp tält eller vindskydd inom avgränsat område (uppmarkerat med rep). Du får tälta max en natt.

Det är även tillåtet att övernatta på marken under bar himmel i hela nationalparken, så länge du inte skadar marken (liksom djur, växter eller svampar).

Boende/Stuguthyrning

Vill du övernatta i närheten av nationalparken? Information om vilka möjligheter som finns hittar du på:

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.