Garphyttans nationalpark
En stig leder genom en lövskog.Foto: Kjell Store / Länsstyrelsen i Örebro

Om Garphyttans nationalpark

Garphyttans nationalpark bjuder dig många möjligheter till varierade och rika naturupplevelser, allt från en kort fikapaus bland blommor och fågelsång till kortare eller längre promenader i olika naturtyper.

Stigen fram till den öppna ängsmarken lämpar sig för såväl rullstol som barnvagn.

Garphyttans nationalpark bildades 1909 och är en av Sveriges äldsta nationalparker. Marken består till största delen av de forna ägorna till Östra gården, en av fyra bergsmansgårdar i Svenshyttan.

Nationalparkens kärnmiljö består av den gamla gårdstomten och den kvarvarande öppna odlingsmarken, som idag sköts med årlig slåtter. Här finns en mängd olika växter och djur som är typiska för det äldre odlingslandskapets ängsmarker.

Den omgivande barrskogen får idag utvecklas fritt till naturskog, där både gamla och döda träd lämnas kvar, en miljö där många sällsynta växter och djur trivs. 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.