Garphyttans nationalpark
Landsväg.Foto: Elisabeth Karlsson

Tillgänglighet

Vid parkeringen finns ett rymligt dass (öppet året om) och en tillgänglig grillplats. En hårdgjord Lövstigen tar dig genom såväl ängsmark, lövskog och granskog.

Sittplats. Foto: Daniel Gustafson

Direkt efter stigen från parkeringen finns en tillgänglig rastplats. På hårdgjord yta finns tillgängliga rastbord med plats för rullstol. Följer man grusvägen en bit till kommer man till ytterligare en rastplats, även den med hårdgjord yta samt med två lättillgängliga rastbord med rullstolsplats.

En hårdgjord stigrunda, Lövstigen 1,3 km passerar Storängen, en kant av granskogen och tillbaka genom ängen. Några partier har lite högre lutning och där rullstolsburna kan behöva påskjutande hjälp. En mindre grusväg sträcker sig även genom reservatet. Sträckan genom ängsmarkerna är någorlunda plan men stiger sedan brant uppåt mot Svensboda. Tänk på att grusvägen ibland kan bli lite spårig och gropig, efter till exempel snösmältning eller kraftiga regn. 

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.