Till innehåll på sidan Sök
Garphyttans nationalpark
Böljande, glest trädbevuxen gräsmark

Geologi

När inlandsisen smälte för ca 10 000 år sedan bildades ett stort hav. Tydliga strandvallar bildades när havets vågor svallade mot Kilsbergens sluttning.

Allt eftersom landet höjde sig ur sitt istäcke bildades nya strandvallar. Vågorna slog in mot land och formade tydliga strandlinjer. Det forna havets strandkanter syns än i dag som böljande vallar i både skogen och i den öppna ängsmarken.