Till innehåll på sidan Sök
Garphyttans nationalpark
Gula och blå blommor.

Växtliv

Här finns idag ett växt- och djurliv som är typiskt för äldre tiders ängsmarker, med gullvivor, svinrot och jungfrulin liksom en mängd olika insekter som vildbin och fjärilar.

 

Närbild på blå akleja.
Akleja. Foto Leif Olofsson

Kring midsommartid är färgprakten bland markens örter som allra störst. Då har havet av gullvivor på ängen avlösts av bland annat smörbollar, gökärt och svinrot. Som minnen från tiden då Östra gården var bebodd finns här förvildade trädgårdsväxter som akleja och brandlilja.

Skog

Skogen i nationalparken har länge fått utvecklats fritt och är en skog där många av dagens hotade växter, djur och svampar trivs. Många hotade och utsatta växter och djur trivs i denna typ av skog, med både döda och levande träd i olika åldrar. Här trivs till exempel många olika mossor, lavar och hackspettar. Även lövträden i slåtterängen är viktiga för många växter och djur.

Film om svamp

Michael Andersson från Länsstyrelsen berättar om nationalparkens spännande svampar.