Garphyttans nationalpark
Liljekonvaljer.Foto: Kjell Store / Länsstyrelsen i Örebro

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du både översiktsfakta om Garphyttans nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Örebro

Kommun: Örebro

Bildades: 24 maj 1909

Syfte med nationalparken: Bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick.

Areal: 111 ha

Natur: Barrskog, blandskog

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Örebros län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.