Haparanda Skärgårds nationalpark
Röd träkyrka.Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Historik

Människan har länge nyttjat öarna i området för att jaga säl och fiska.

På vårvintern jagade man säl ute på isen och på sommaren var fisket efter strömming viktigt.

På Sandskär finns fornlämningar, fiskestugor och ett kapell från 1700-talet som används än idag. Nationalparken bildades 1995.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.