Haparanda Skärgårds nationalpark
Större strandpipare, fågel.Foto: Thomas Öberg

Djurliv

Längs stränderna simmar småskrake, vigg, bergand, stjärtand.

  

Här finns också vadare som grönbena, större strandpipare och gluttsnäppa. De ostliga arterna lundsångare och dvärgsparv har häckat här. På de yttersta skären finns trutar, tärnor, skrattmåsar, dvärgmåsar, roskarlar, gäss och änder.

Gråsäl. Foto: Thomas Öberg, Bild i Norr

Smalnäbbad simsnäppa. Foto: Thomas Öberg

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.