Haparanda Skärgårds nationalpark
Sandstrand med stenar och växtlighet.Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Geologi

Öarna i Haparanda skärgård började sticka upp ur havet för ungefär 1500 år sedan. De är uppbyggda av morän och sand. Landhöjningen, vågor och vind har format öarna som vi ser idag.

Foto: Thomas Öberg. Sanddyner

Nationalparken omfattar två stora och några mindre öar. Sandskär – den största ön – är en av de mest intressanta och välkända öarna i Norrbottens skärgård. Ön har en säregen form genom en tre kilometer lång sandrevel i norr.

På övriga delar av ön finns också stora sanddyner, bland annat en stor ”stadion” av sand med dyner runt om. Längs öns stränder finns strandvallar och klapperfält.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.