Haparanda Skärgårds nationalpark
Ett barn på väg till stranden.Foto: Thomas Öberg

Växtliv

I nationalparken finns barrskog, lövskog, hedar, ängsmarker, blockiga områden och sandmark.

Foto: Thomas Öberg. Strandvial

Här lever några växter med mycket lokal utbredning i världen. Gultåtel, bottenviksmalört, strandögontröst, klapperögontröst och den vackert rosa strandvivan är sådana arter. Havtorn växer här och där längs stränderna.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.