Haparanda Skärgårds nationalpark
Ett barn på väg till stranden.Foto: Thomas Öberg

Växtliv

I nationalparken finns barrskog, lövskog, hedar, ängsmarker, blockiga områden och sandmark.

Foto: Thomas Öberg. Strandvial

Här lever några växter med mycket lokal utbredning i världen. Gultåtel, bottenviksmalört, strandögontröst, klapperögontröst och den vackert rosa strandvivan är sådana arter. Havtorn växer här och där längs stränderna.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.