Sök
Muddus / Muttos nationalpark
Flygfoto över Muddus/Muttos Nationalpark. Stora myrar.

Om Muddus/Muttos nationalpark

Muddus/Muttos är Sveriges största skogliga nationalpark och är en del av världsarvet Laponia. I Muddus/Muttos hittar du en natur som är opåverkad av skogsbruket./

Här kan du vandra genom gammelskogar och myrmarker där det finns myrholmar och myrsjöar. Här finns även lite mer dramatisk natur såsom branta klippraviner och det 42 meter höga Muddusagahtjaldak / Muddusfallet. I den södra delen av nationalparken rinner Muttosälven ut i Stora Luleälv.

I nationalparken finns även ett rikt fågel- och djurliv. Här kan du få höra storlommen och se skogsfågel som tjädern. Tjädern trivs bra i de gamla tallskogarna. Du kanske även får se björn eller älg. Muddus/Muttos har varit och är än idag ett viktigt område för renen och renskötseln.

När du vandrar längs stigarna kan du se diskreta spår i träden av de människor som funnits här i området före oss. I träden har de markerat färdvägarna genom att blecka dem, och från tallarna har de tagit bark till att göra mjöl av. I marken kan man se husgrunder av de nybyggen som fanns här för omkring 100 år sedan.

Tyst gammelskog

Muddus/Muttos nationalpark är en av Sveriges tystaste platser, samt ett av få väglösa skogsområden i Sverige. Forskare som har mätt ljudvolymen har visat att det här och liknande skogsområden är tystare platser än annan natur.

Ingår i världsarvet Laponia

1996 utsågs världsarvet Laponia, där Muddus/Muttos ingår tillsammans med nationalparkerna Sarek, Padjelanta/Badjelánnda och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke. Till Laponia hör också naturreservaten Sjávnja/Sjaunja och Stubbá/Stubba samt områdena Sulidälbmá, Tjuoldavuobme och Ráhpaäno suorgudahka (Lájtávrredeltat).